سبکهای کفش دستدوز تبریز (ویدیو)

سبکهای کفش دستدوز تبریز (ویدیو)

سبک های مختلفی برای دوخت کفش های مردانه چرمی وجود دارد که هر یک از این سبک ها طی دوره های مختلف تاریخی یا ابداع شدند یا بر پایه سبک های دیگر داخلی یا اروپایی ایجاد شدند. حاج محمد خادم که به واقع پدر کفش دستدوز تبریز هستند با انواع مختلف دوخت کفش آشنایی دارند و در این ویدیو به صورت خلاصه تعداد از کفش هاو سبک های دوخت انها معرفی شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید