You are currently viewing هشدارها را جدی بگیریم (7)

هشدارها را جدی بگیریم (7)

پای انسان یک شاهکار مهندسی تمام عیار است که مانند بسیاری دیگر از دارایی‌ های با ارزش، باید قدر آن را بدانیم. بطور متوسط هر انسان در طول عمرش مسافتی که با پاهای خود طی می کند به اندازه دو دور کره زمین بوده و لازم است که هر کس به درستی از پاهایش محافظت کند. سری دیگری از هشدارهایی که لازم است تا بدانیم در زیر آمده اند و امید است تا مورد استفاده همیشگی و همگان قرار بگیرند.

هشدارها را جدی بگیریم
هشدارها را جدی بگیریم
هشدارها را جدی بگیریم
هشدارها را جدی بگیریم
هشدارها را جدی بگیریم
هشدارها را جدی بگیریم

©صنایع چرم سی سی / گردآوری، ترجمه و طراحی: عباس احمدی

دیدگاهتان را بنویسید