هشدارها را جدی بگیریم (3)

هشدارها را جدی بگیریم (3)

بیایید با همدیگر یکبار و برای همیشه، به توصیه های متخصصان توجه کنیم.

خط افتادن برروی کفش
کفش تنگ
کت و شلوار مشکی
واکس زدن کفش
قد کوتاه

دیدگاهتان را بنویسید