بسته های ارسالی به اقصی نقاط جهان

بسته های ارسالی به اقصی نقاط جهان

عکس ارسالی از مشتری عزیز و وفادارمان آقای بهمن ممیندپور
تا حالا برای ایشان ۱۱ جفت کفش سفارشی تمام چرم دست دوز دوختیم
عکس ارسالی از مشتری عزیزمان آقای حمید ناجی از آمریکا
عکس ارسالی از مشتری عزیزمان آقای حمید ناجی از آمریکا
سوئد آقای محمد صالحی که تا به حال بیش از ۲۰ جفت کفش دست دوز تبریز برایشان ارسال شده

دیدگاهتان را بنویسید