جلسه فعالین صنعت چرم و کفش در اتاق بازرگانی برگزار شد

جلسه فعالین صنعت چرم و کفش در اتاق بازرگانی برگزار شد

جلسه فعالین صنف چرم و کفش استان آذربایجان شرقی با حضور آقای علیرضا جباریان فام، ریاست اتحادیه کفاشان تبریز در اتاق بازرگانی استان برگزار شد و در طی این جلسه موضوعاتی همچون نمایشگاه اخیر کفش بغداد، تفاهم نامه با اداره پست و صدا و سیما مورد بررسی و گفتگو قرار گرفتند.

در این جلسه که اقایان صالحی، ریاست اتحادیه صادرکنندگان چرم، دکتر مهرداد، مهندس خادم مدیریت صنایع چرم سی سی، دهقانی، مسئول نمایشگاه بغداد و بسیاری از فعالان صنعت کفش و چرم استان شرکت داشتند پیرامون مواردی همچون برگزاری نمایشگاه کفش در بغداد و نحوه شرکت مجموعه های تولیدی در آن، تفاهم نامه با شرکت پست برای ایجاد تسهیلات ویژه این صنعت و همچنین تفاهم نامه با صدا و سیما برای حمایت بیشتر از شرکت ها و مجموعه های تولید کفش و چرم گفتگو و بحث شد.

بازار عراق و حضور رقابایی همچون ترکیه و چین در بازار چرم و محصولات چرمی این کشور از جمله مواردی بود که بیش از موضوعات دیگر مورد بررسی قرار گرفت و با اشاره به اینکه ترکیه و چین توانسته اند در بسیاری از زمینه ها، بازار عراق را در دست بگیرند، تصمیماتی برای افزایش تاثیر مجموعه های ایرانی در بازار چرم و کیف و محصولاتی چرمی عراق اتخاذ شدند.

اتحادیه کفاشان تبریز با ریاست جناب اقای جباریان فام در سالهای اخیر اقدامات بسیاری در جهت حمایت از تولید و صنعت کفش استان انجام داده است. از جمله این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- ایجاد اولین موزه کفش ایران و هفتمین موزه کفش جهان در تبریز

۲- ثبت ملی کفش دست دوز تبریز و اقدام برای ثبت جهانی آن. بیش از نیمی از وسایل مربوط به تولید کفش این مجموعه توسط صنایع چرم سی سی به این موزه اهدا شدند. بسیاری از این وسایل جزو وسایل کار استاد محمد خادم موسس سی سی بودند.

۳- انجام نامه نگاری های مختلف برای برگرداندن قدیمی ترین کفش پیدا شده در مرز ایران و ارمنستان و ترکیه به ایران. این کفش در حال حاضر در ارمنستان نگه داری می شود.

۴- برگزاری دوره طراحی کفش توسط پروفسور از کارس میلان

۵- حضور اولین هیئت تجاری ایران در روسیه و نمایشگاه موسوشوز روسیه

۶- برگزاری اولین کار گروه کفش چرم ایرانی در کشور کنیا. صنایع چرم سی سی تنها نماینده کیف و کفش چرم ایران در این نمایشگاه بود.

مهندس آرش خادم مدیریت صنایع چرم سی سی عضو افتخاری اتحادیه کفاشان تبریز  و کنسرسوم صادراتی استان، نیز در این جلسه حضور داشتند و از اقدامات صورت گرفته برای شرکت مجموعه های داخلی در نمایشگاه بغداد استقبال کردند و همچنین نهایی شدن تفاهم نامه صدا و سیما را قدمی بزرگ برای حمایت از مجموعه های تولیدی چرم استان دانستند.

این پست دارای ۱ نظر است

  1. علیر ضا شفایی

    بنده به مدت ۳۵ سال است د ر این رشته فعا لیت دارم چون اسمش گفش هست خیلی به ان بی اعتنا یی شده است که می بینیم یک لوا زم ار ایشی کو چک بیشتر از کفش ارز ش و مطر ح است متا سفا نه نظا ر تی بر امو زش نیر وی انسا نی سا ز ما ندهی و کنتر ل دسمز د نیر وی کا ر نیست و از لحا ظ کیفیتی مواد او لیه و قیمت منا سب ان و کنتر ل مو اد او لیه بر ای تو لید کفش اقد ا ما تی صو ر ت نکر فته و متا سفا نه کا رخا نجا ت تو لیدی به دنبا ل با زا ر ها یی تکر ار ی می با شند که خو ما نع تو سعه میدان کا ری است و با این مشکلا ت نمی توان امیدی بر ای بهبو د این صنعت داشت وچون با نکها حما یت از افر اد یکه جدید ا در این حر فه امدن نیا ز به تجهیزات و سر ما یه دارن بعمل نمی اور د و حتی خو د مسو لین نیز در این بخش پی کیری نمی نما یند مشکلات را در این صنعت بحر انی کر ده است و را ه حل این مشکلات در ابها م ما نده است نگا رش علیر ضا شفا یی کا ر کا ه چر م استاد ۳۳۴۴۹۸۸۰/۰۹۱۴۷۶۹۷۱۲۲با تشگر از شما

دیدگاهتان را بنویسید