کفش پاشنه مخفی برای افزایش قد. این نوع کفش دارای یک پاشنه مخفی و غیر قابل مشاهده است که باعث افزایش قد بین یک تا ۶ سانتی متر می شود و اکثر برای کسانی که از کوتاهی قد ناراحتند استفاده می شود.
کفش پاشنه مخفی معمولا برای کفش های مجلسی و به صورت سفارشی دوخت و تهیه می شوند.

فیلتر