You are currently viewing انواع بستن بند کفش (2)

انواع بستن بند کفش (2)

بستن بند کفش یکی از تغییراتی است که می توانید روی کفش های ساده تان بدهید، احتیاج به تنوع و مدل های متفاوت همیشه لازم بوده و آن ها را امتحان کنید. از مدل های زیر کمک بگیرید و بند کفش هایتان را خاص و زیبا ببندید.

دیدگاهتان را بنویسید