ایده های خلاقانه برای انواع جا کفشی و چینش کفش ها

ایده های خلاقانه برای انواع جا کفشی و چینش کفش ها

در طول سال چند بار کفش خریداری می کنید؟ آیا زمان آن رسیده است که یک یا دو کفش جدید نیز خریداری کنید؟ وقتی مدهای هر فصلی تغییر می کنند چطور؟ آیا از خودمان می پرسیم که این کفش ها را کجا و چگونه نگهداری کنیم؟ آیا فضای کافی برای نگهداری آنها داریم؟ آیا می دانید کفشهای خود را به درستی نگهداری نکنید چه مشکلی پیش خواهد آمد؟ بزودی کل خانه با کفش های شما پر شده و در صورت عدم توانایی شما در نگهداری آنها، آنها تغییر شکل داده و پس از مدتی کیفیت و دوام خود را از دست داده و شما مجبور شوید آنها را دور انداخته و خود باعث بهدر رفتن پول و زمان خواهید بود.

در این میان همیشه راه حلی که به ذهنمان می رسد داشتن یک جا کفشی است. باز هم سوال اینجاست که آیا فضای آن برای نگهداری همه کفش های شما کافی است یا نه؟ باید در نظر داشته باشید که کفش ها حساس بوده و این روزها قیمت آنها رو به افرایش می باشند.

در عکس های زیر روش های زیادی برای نگهداری مطمئن کفش معرفی شده اند و سعی کرده ایم تا شما را با یکسری کاملی از انواع جا کفشی ها و چینش آنها با طراحی های مدرن، ساده و خلاقانه آشنا نماییم. امیدواریم با این مطالب برای هر چه سامان دادن کفش های بی نظیر شما کمکی کرده باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید