کلیپی کوتاه از هنر دست استاد محمد خادم

کلیپی کوتاه از هنر دست استاد محمد خادم

استاد محمد خادم همواره همراه با سایر اعضا و کارکنان محموعه صنایع چرم سی سی در نمایشگاه هایی که سی سی در آنها شرکت دارد، حضور پیدا کرده و اگر فرصتی دست دهد به صورت حضوری اقدام به دوخت کفش هایی از اولین مرحله تا اخرین مرحله دوخت می کنند تا زمینه آشنایی بیشتر بازدیدکنندگان از این صنعت زیبایی ایرانی را بیش ز بیش فراهم آورد.

در این کلیپ به صورت خلاصه هنر دست حاج محمد را طی روزهای برگزاری نمایشگاه تهران 96 به تصویر کشیده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید