راهنمای انتخاب کفش با ست کت و شلوار و اسپرت (7)

راهنمای انتخاب کفش با ست کت و شلوار و اسپرت (7)

ست کردن لباس مقوله ای بسیار مهمی است که همیشه با توجه به شرایط می تواند متفاوت بنظر آید و برای همین منظور طراحان لباس و مد همیشه به این مورد به دیدگاه خاصی می نگرند و سعی دارند تا بهترین طرح ها را برای ست لباس خلق نمایند. باز هم سعی کرده ایم تا با معرفی سری دیگری از راهنمای انتخاب ست، کمکی برای انتخاب ست لباس با کفش های دست دوز صنایع چرم سی سی داشته باشیم.

راهنمای انتخاب کفش با ست
راهنمای انتخاب کفش با ست
راهنمای انتخاب کفش با ست
راهنمای انتخاب کفش با ست
راهنمای انتخاب کفش با ست
راهنمای انتخاب کفش با ست
راهنمای انتخاب کفش با ست
راهنمای انتخاب کفش با ست

©صنایع چرم سی سی

دیدگاهتان را بنویسید