هشدارها را جدی بگیریم (5)

هشدارها را جدی بگیریم (5)

بایید همیشه به توصیه های متخصصان امر توجه کاملی داشته باشیم تا بتوانیم به راحتی به زندگی خودمان ادامه دهیم.

لکه چرمی
همیشه پاشنه بلند نپوشیم
کفش پاشنه بلند برای رانندگی
کفش نوک باریک
کفش گشاد
کفش پلاستیکی
کفش ارزان قیمت

© صنایع چرم سی سی / ترجمه و طراحی: عباس احمدی

دیدگاهتان را بنویسید