مصاحبه با استاد محمد خادم

مصاحبه با استاد محمد خادم

قسمتی از مصاحبه تصویری با استاد محمد خادم موسس صنایع چرم سی سی

 

ترجمه و گردآوری توسط تیم تولید محتوای ©صنایع چرم سی سی

دیدگاهتان را بنویسید