پاتینا (دو رنگ) کردن کفش چرم (ویدیو)

پاتینا (دو رنگ) کردن کفش چرم (ویدیو)

در این ویدیو به صورت خلاصه، طریقه پاتینا کاری یا رنگ آمیزی کفش چرم برای ایجاد حالت دورنگ روی کفش، نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید