You are currently viewing دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

صنایع چرم سی سی در جهت بهبود یا توسعه خدمات خود، از علاقه مندان به زمینه های مرتبط دعوت به همکاری می کند.

برای ارسال درخواست همکاری می توانید فرم زیر را تکمیل کنید یا اینکه فایل رزومه و زمینه های مورد نظر برای همکاری را به آدرس ایمیل nasser.man@gmail.com ارسال کنید تا پس از بررسی با شما تماس گرفته شود.

دیدگاهتان را بنویسید